เอไอเอส ร่วมกับ สธ. ติดอาวุธดิจิทัล อสม. เพิ่มฟีเจอร์ คัดกรอง ติดตามโควิด-19 บนแอป อสม.ออนไลน์ พร้อมฟรีประกันภัย

สานต่อภารกิจ “AIS 5G สู้ภัยโควิด-19” ต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชันเข้าเสริมทัพสาธารณสุข พาประเทศฝ่าวิกฤต ล่าสุดผนึก กระทรวงสาธารณสุข ติดอาวุธ อสม. นักรบเสื้อเทา เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 แบบครบวงจร ตั้งแต่ระดับรากฐานไปจนถึงการรายงานผลภาพรวมในระดับประเทศ โดยการพัฒนาใหม่ฟีเจอร์บนแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ช่วย อสม. ให้สามารถ เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง คัดกรอง และติดตามกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมมอบ “ซิมฮีโร่” พิเศษเพื่อสมาชิก อสม. ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้แบบไม่มีสะดุด พร้อมส่งความห่วงใยมอบฟรีประกันภัยโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดรอบ 2


จากกรณีที่ปัจจุบันการตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่ในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการของภาครัฐ ความร่วมมือของประชาชนที่ร่วมกันเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมไปถึงการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และ อสม. ทั่วประเทศที่ทุ่มเททั้งแรงกาย และแรงใจ ในการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสชนิดนี้อย่างหนักมาโดยตลอด แต่ทว่ามาตรการคลายล็อกดาวน์ที่ภาครัฐกำลังผ่อนปรนให้หลายๆ ธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง อาจจะเป็นตัวจุดชนวนการแพร่ระบาดของเชื้อในระลอกที่ 2 ได้ จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันยับยั้งไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น


นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า “นับจากวันที่ เอไอเอส ได้ประกาศวิสัยทัศน์ในการนำพลานุภาพของเครือข่ายอัจฉริยะ 5G สนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์ พยาบาล ยกระดับงานสาธารณสุขให้สามารถทำงานเชิงรุก ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันเราได้ทยอยส่งมอบการสนับสนุนดังกล่าว เป็นงบประมาณกว่า 177 ล้านบาท สู่ทีมแพทย์ พยาบาลด่านหน้าในการรับมือวิกฤตในครั้งนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายเครือข่ายติดตั้งสัญญาณ 5G ในโรงพยาบาลที่รับตรวจโควิด-19 แล้วกว่า 161 โรงพยาบาลทั่วประเทศ และตั้งศูนย์เฉพาะกิจ AIS Robotic Labs พัฒนา Robot for Care หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ทำหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ช่วยรักษาระยะห่างระหว่างหมอและคนไข้ ส่งมอบแล้ว 23 ตัว ให้กับโรงพยาบาล 22 แห่ง ซึ่งสามารถช่วยแบ่งเบาภารกิจของทีมแพทย์ พยาบาลได้อย่างดี”


“แม้วันนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ของประเทศไทย จะผ่านจุดวิกฤตมาแล้ว จากจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลเริ่มคลายล็อกดาวน์ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อได้ ในทางกลับกันก็อาจเป็นการเพิ่มโอกาสความเสี่ยงที่จะเพิ่มปริมาณผู้ติดเชื้อในระลอก 2 ได้ ดังนั้นการเฝ้าระวัง ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ในชุมชนทั่วประเทศ จากการทำงานของกลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ฉายา “นักรบเสื้อเทา” ที่มีอยู่กว่า 1 ล้าน 5 หมื่นราย จึงมีความสำคัญสูงสุด ในการสกัดกั้นการระบาดในระลอกที่ 2”


นายสมชัย กล่าวว่า “ที่ผ่านมากว่า 4 ปี เราได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมเสริมขีดความสามารถการทำงานของภาคสาธารณสุขไทย โดยมุ่งเน้นไปที่สาธารณสุขระดับมูลฐาน ทั่วประเทศ ผ่านการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในระบบสาธารณสุขของไทย เพราะเป็นจิตอาสาที่มีความใกล้ชิดกับคนในชุมชน และเป็นเครือข่ายการทำงานของหน่วยบริการสุขภาพ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งทำหน้าที่ให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาล ฟื้นฟู ส่งเสริม สภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนป้องกันโรค ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ เครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกระหว่างหน่วยบริการสุขภาพและ อสม. ทั้งนี้ปัจจุบันมี อสม.ดาวน์โหลดและใช้งานแอปนี้แล้วกว่า 4 แสน 1 หมื่นราย


โดยล่าสุด เพื่อร่วมแบ่งเบาและเสริมขีดความสามารถของ อสม.ยุคดิจิทัล ในสถานการณ์โควิด-19 เอไอเอส จึงนำเทคโนโลยีดิจิทัลโซลูชันมาสนับสนุนการทำงานของ อสม. นักรบเสื้อเทาเพิ่มเติม ดังนี้


1) พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ “คัดกรองและติดตาม COVID-19”​ บนแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์
สนับสนุนแนวทางการทำงาน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพที่จัดกิจกรรม “อสม.เคาะประตูบ้านต้านโควิด-19” โดยพัฒนาฟีเจอร์คัดกรองและติดตามโควิด-19 บน แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ เพื่อให้ อสม.ใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังความเสี่ยง คัดกรอง และติดตามผลกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ด้วยรูปแบบรายงานดิจิทัลที่ อสม.สามารถบันทึกได้ง่าย สะดวก รวดเร็วในการติดตามผล และเรียลไทม์ ทางมือถือ ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. สาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัด สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ, สมาชิกในบ้านที่อาจมีความเสี่ยง รวมถึงการติดตามกลุ่มเฝ้าระวัง 14 วัน ในแต่ละครัวเรือนที่ได้อย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์


พร้อมเตรียมเปิดตัวฟีเจอร์ รายงานการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต เพื่อช่วยติดตาม ผู้ที่มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งแสดงคำแนะนำที่เหมาะสม เพื่อให้ อสม. ได้แนะนำความรู้ การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเบื้องต้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือเชิงรุกในการค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที่ โดยจะเปิดให้บริการฟีเจอร์นี้ภายในเร็วๆนี้

2) มอบ “ซิมฮีโร่” เพื่อสมาชิก อสม. ให้ใช้งานแอปฯ อสม. ออนไลน์ ได้ไม่สะดุด เน็ตไม่รั่ว ค่าโทรราคาพิเศษ

สนับสนุน “ซิมฮีโร่” ให้แก่ อสม. ทั่วประเทศ มอบอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้งานบนแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ได้ฟรีไม่จำกัด ที่ความเร็ว 1 Mbps เล่นเน็ตไม่รั่ว ที่ความเร็ว 128 kbps โทรทุกเครือข่ายวินาทีละ 2 สตางค์ ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง นานสูงสุด 1 ปี

3) มอบฟรี ประกันภัย ให้นักรบเสื้อเทา เพิ่มความอุ่นใจในการปฏิบัติงาน
มอบสิทธิ์ความคุ้มครองประกันภัยให้ อสม. ที่มีอายุระหว่าง 16 – 85 ปี ทั่วประเทศ ฟรี! โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 50,000 บาท และรับความคุ้มครองชดเชยรายวัน 400 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ดูเงื่อนไขบริการได้ที่ www.ais.co.th/aorsormor)


โดย อสม. ที่ใช้บริการเครือข่าย เอไอเอส หรือ อสม. ที่ัรับซิมฮีโร่ สามารถรับลิงก์ลงทะเบียนความคุ้มครองได้โดยกด 268เลขบัตรประชาชน 13 หลัก# และกดเครื่องหมายโทรออก สมาชิก อสม. ที่ลงทะเบียนถูกต้องจะได้รับข้อความ SMS ยืนยันความคุ้มครอง ระยะเวลาเอาประกันภัย 30 วัน (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) จากบริษัทประกันฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ
ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “นับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม 2563 ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นด่านหน้าสำคัญในการต่อสู้กับสงครามโควิด-19 ซึ่งนอกเหนือจากหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว กลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในสนับสนุนการทำงานเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุข นั่นคือ กลุ่ม อสม. ที่ทำงานด้วยหัวใจของความเป็นจิตอาสา เข้าถึงชุมชนในแต่ละพื้นที่ของตัวเองได้อย่างทั่วถึง เพื่อดูแลและส่งมอบความห่วงใยถึงคนในชุมชน

จนถึงวันนี้ ประเทศไทยได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการทำงานอย่างหนักของทีม อสม. ทั่วประเทศ ร่วมทำงานเชิงรุกในการค้นหาและตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยงไปจนถึงผู้ติดเชื้อในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราสามารถติดตามตัวผู้ป่วยมารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที จนถึงขณะนี้เรียกได้ว่า ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตของการแพร่ระบาดไปได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นสถานการณ์ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เรายิ่งต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นซ้ำได้ ดังนั้น เหล่า อสม. จะยังเป็นกำลังหลักในการทำหน้าที่ตรวจสอบและคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในชุมชน ทั้งจากการเดินทางมาจากพื้นที่อื่น และมีประวัติสัมผัสเชื้อ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการเฝ้าระวังและสังเกตอาการให้เร็วที่สุด ซึ่งการจะทำอย่างนั้นได้อย่างทันท่วงที จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนร่วมด้วย

โดยเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ เอไอเอส ได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่มาสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทรงประสิทธิภาพผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ และยังได้พัฒนาฟีเจอร์คัดกรองและติดตามโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้ อสม.ใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังความเสี่ยง คัดกรอง และติดตามผลกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน พร้อมสนับสนุนระบบสื่อสาร ซิมฮีโร่ พร้อมแพ็กเกจ ให้สมาชิก อสม. สามารถใช้งานเน็ตบน แอป อสม.ออนไลน์ ได้ฟรีไม่จำกัด ทั้งยังได้รับความคุ้มครองประกันภัย เพื่อสมาชิก อสม. ที่คุ้มครองการเสียชีวิต ทุกกรณี และค่าชดเชยรายวันเมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 อันจะช่วยสร้างความอุ่นใจและเป็นกำลังใจให้สมาชิก อสม.ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีต่อไป

ขอขอบคุณ สำหรับหัวใจจิตอาสาของ อสม.ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเททำงานเพื่อชุมชนและประเทศของท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถ และขอบคุณภาคเอกชนที่ใช้ขีดความสามารถเข้ามาร่วมในภารกิจต้านภัยโควิดในครั้งนี้ และผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า แอปฯ อสม.ออนไลน์ พร้อมฟีเจอร์ใหม่เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 จะเป็นเสมือนการติดอาวุธดิจิทัลให้กับเจ้าหน้าที่นักรบเสื้อเทาของเรา สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี”

754 thoughts on “เอไอเอส ร่วมกับ สธ. ติดอาวุธดิจิทัล อสม. เพิ่มฟีเจอร์ คัดกรอง ติดตามโควิด-19 บนแอป อสม.ออนไลน์ พร้อมฟรีประกันภัย

 1. Heya! I know this is sort of off-topic but I had
  to ask. Does building a well-established website like yours require a massive amount work?
  I’m completely new to running a blog but I do write
  in my diary every day. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations or tips for brand new aspiring blog owners.
  Thankyou!

  Here is my web page – Royal CBD

 2. In elderly people, Erectile Dysfunction causes problem such
  as diseases, injury, infections or side effects as a
  result of the medicine. Erectile Dysfunction could be
  happening in men regardless of their age. Fortunately, knowledge of this info has
  been arising. More persons have been looking for
  help and their coming back to normal sexual action. The solution of
  Erectile Dysfunction causes or impotence is to visit a healthcare
  centre for advice and proper treatment. http://viagetpill.com/
  In elderly people, Erectile Dysfunction causes problem such as diseases, injury, infections or side
  effects as a result of the medicine. Erectile Dysfunction could be happening
  in men regardless of their age. Fortunately, knowledge of this info has been arising.

  More persons have been looking for help and their coming back to normal
  sexual action. The solution of Erectile Dysfunction causes or impotence is to
  visit a healthcare centre for advice and proper
  treatment.

 3. They are:Chlorophyll Supplements – liquid gel caps, or
  liquid Alfalfa Extract – for digestive and lack of appetite
  also lifts mood. buyhdpillvia.com They are:Chlorophyll Supplements – liquid gel caps, or
  liquid Alfalfa Extract – for digestive and lack of appetite also lifts mood.

 4. Legalizing medical use on prescription, in the way that we recommend, would create a
  clear separation between medical and recreational use, under control of the health care
  professions. http://hdgenericviagraxk.com/ Legalizing medical use on prescription, in the way that we
  recommend, would create a clear separation between medical and recreational use, under control of the health care professions.

 5. Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely
  long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the
  whole thing. Do you have any points for inexperienced blog writers?
  I’d really appreciate it.

 6. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come
  across a blog that’s equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The problem is something which too few men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy I came across this in my hunt for something relating
  to this.

 7. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would
  really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work.

  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 8. Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites?
  I have a blog centered on the same subjects you discuss
  and would really like to have you share some stories/information. I know my audience would appreciate your work.

  If you’re even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 9. Can I simply say what a comfort to uncover someone that truly knows what they’re discussing on the internet. You actually know how to bring an issue to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of your story. I can’t believe you’re not more popular because you certainly have the gift.

 10. Excellent beat ! I wish to apprentice even as you amend your website, how could i subscribe for a weblog web site?

  The account aided me a applicable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered vibrant transparent idea

 11. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your site?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could
  a little more in the way of content so people could connect with it better.

  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

 12. Thanks for the marvelous posting! I definitely enjoyed reading
  it, you’re a great author. I will always bookmark your blog and will often come back
  someday. I want to encourage that you continue your great
  posts, have a nice evening!

 13. Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wanted
  to mention that I’ve really loved surfing around
  your weblog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I’m hoping you write
  again very soon!

 14. When I originally commented I seem to have clicked the
  -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a
  comment is added I recieve four emails with the
  same comment. Is there a means you are able to remove me
  from that service? Appreciate it!

 15. great post, very informative. I’m wondering why the opposite specialists of
  this sector don’t understand this. You must proceed your writing.
  I am sure, you’ve a great readers’ base already!

 16. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each
  time a comment is added I get four emails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Thanks!

 17. Wow, marvelous blog format! How long have you ever been running a blog for?
  you make blogging glance easy. The entire look of your website is magnificent, let alone the Military Flight Suits
  content material!
  Thank you for taking the time to create this article.

  Very inspiring.

 18. Today, while I was at work, my cousin stole my apple
  ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it with
  someone!

 19. I feel this is one of the so much significant info
  for me. And i’m happy reading your article. But wanna remark
  on some general things, The site taste is great, the articles
  is actually great : D. Excellent task, cheers

 20. Hi to every body, it’s my first pay a quick
  visit of this weblog; this web site carries awesome and genuinely excellent material in support of visitors.

 21. Thanks on your marvelous posting! I really enjoyed reading it, you could
  be a great author.I will remember to bookmark your blog and
  will often come back in the future. I want to encourage you
  to ultimately continue your great job, have a nice morning!

 22. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I really like the information you provide here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful blog!

 23. Excellent blog right here! Also your site quite
  a bit up very fast! What host are you the use of? Can I am getting
  your affiliate hyperlink to your host? I wish my website loaded up as fast
  as yours lol

 24. Its like you read my mind! You appear to know so much
  about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive the message home
  a little bit, but other than that, this is fantastic blog.

  A fantastic read. I will certainly be back.

 25. Greetings, There’s no doubt that your website might be
  having browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got
  some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads
  up! Other than that, fantastic blog!

 26. Its like you learn my thoughts! You seem to know a lot about this, such as you wrote the ebook in it or something.
  I feel that you can do with some % to pressure the message house a bit,
  however instead of that, this is wonderful blog.
  A fantastic read. I will definitely be back.

 27. Whats up very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Superb
  .. I’ll bookmark your website and take the feeds also? I’m glad to find numerous useful information right
  here within the submit, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 28. This is very fascinating, You’re an excessively skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look forward to in quest of more of your excellent post.
  Also, I have shared your web site in my social networks

 29. Hello! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal
  but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m
  not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
  Many thanks

 30. Thanks for every other informative site. The place else may just I get that kind of
  info written in such an ideal manner? I’ve a
  project that I am simply now working on, and I have been on the glance out
  for such info.

 31. The other day, while I was at work, my cousin stole my
  iPad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be
  a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83
  views. I know this is totally off topic but I had to share it with
  someone!

 32. The benefits of CBD oil have actually been reviewed in detail in numerous health and wellness publications over the previous couple
  of years. Many medical professionals have reported favorable results,
  consisting of decreasing or removing the typical side effects most typically
  connected with pharmaceutical medicines: nausea, throwing up,
  dizziness, and also rest issues. By assisting individuals handle
  their signs, CBD oil can give a new and encouraging method to treat a
  wide range of conditions as well as conditions, including
  pain, anxiety, anxiety, irritability, persistent tiredness, swelling,
  queasiness, seizures, as well as a lot more.

  Also visit my site – cbd oil near me

 33. Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t
  show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say excellent blog!

 34. The CBD tincture is actually a drug created from dissolving
  genuine cannabis in alcohol. These drugs are commonly known as
  green dragon, glowing blue dragon, golden dragon or CBD tinctures and contain about 70% natural cannabis
  oil. Unlike tetrahydrocannabinol (THC), which only functions on the human body when smoked,
  CBD only produces the effect when it is taken. The most
  effective method of ingestion are usually through edibles such
  as candy, although ingesting the medication through the skin isn’t uncommon.

  My web blog best cbd tincture

 35. For over forty years, cannabidiol has been utilized
  as a medicinal herb and spice in dozens of countries around the globe.

  Now you can get pure, natural CBD health supplements from reliable on-line sources
  at extremely reasonable costs. If you need to get started today, learn about the technology behind CBD and start making your own CBD products to help treatment your ailments tomorrow.

  You can do and several people all over the world are employing this simple, cheap supplement
  every day to assist get healthy, function efficiently,
  decrease pain and stay calm. It certainly isn’t rocket science…

  it’s just clever.

  Look at my website cbd oil products

 36. Hey there! I’ve been reading your weblog for a long time now and finally got
  the courage to go ahead and give you a shout
  out from Houston Texas! Just wanted to say keep up the great work!

 37. Its like you read my mind! You appear to know
  so much about this, like you wrote the e book in it or something.
  I think that you just can do with a few % to power the
  message home a bit, however instead of that, that is great blog.

  A fantastic read. I’ll definitely be back.

 38. I don’t know whether it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems with
  your website. It seems like some of the written text
  on your content are running off the screen. Can someone else
  please comment and let me know if this is happening to them too?

  This could be a issue with my browser because I’ve had this
  happen previously. Cheers

 39. obviously like your web site however you have to take a look
  at the spelling on quite a few of your posts. Several of
  them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth however I’ll certainly
  come back again.

 40. Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what
  I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am
  an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any helpful hints for novice blog writers?
  I’d definitely appreciate it.

 41. Magnificent items from you, man. I have keep in mind your stuff previous to and you are just too excellent.
  I really like what you have obtained right here, really like what you’re stating and
  the way by which you are saying it. You make it entertaining and you continue to take care of to stay it sensible.
  I can not wait to read far more from you. This is really a great
  web site.

 42. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who has been doing a
  little homework on this. And he in fact ordered me dinner simply because I discovered it for him…

  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to discuss
  this issue here on your internet site.

 43. Undeniably imagine that which you stated. Your favourite justification seemed to be at the net the easiest factor to consider of.

  I say to you, I certainly get annoyed while people think about
  worries that they just don’t recognise about. You managed
  to hit the nail upon the highest as smartly as outlined
  out the entire thing with no need side-effects ,
  folks could take a signal. Will likely be back to
  get more. Thank you

 44. A person essentially lend a hand to make seriously articles
  I’d state. This is the very first time I frequented your website page and thus far?
  I amazed with the analysis you made to make this actual post amazing.
  Great process!

 45. I’m amazed, I must say. Rarely do I come across a blog that’s both equally educative and amusing, and without a
  doubt, you have hit the nail on the head.
  The problem is something which not enough people are speaking intelligently about.
  I am very happy that I came across this during my search for something regarding this.

 46. A person essentially lend a hand to make severely articles I’d state.
  This is the very first time I frequented your website page and thus far?

  I surprised with the research you made to make this actual put up
  amazing. Wonderful job!

 47. Right here is the right site for anyone who really wants to understand this topic.

  You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually will need
  to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject that’s been discussed for many years.
  Wonderful stuff, just excellent!

 48. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage?

  My blog site is in the very same niche as yours and my visitors
  would really benefit from a lot of the information you provide here.
  Please let me know if this okay with you.

  Appreciate it!

 49. Thanks for one’s marvelous posting! I really enjoyed reading it, you’re a
  great author. I will always bookmark your blog and may come back very soon. I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a nice day!

 50. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any
  interesting article like yours. It is pretty worth enough for me.
  In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did,
  the net will be much more useful than ever before.

 51. Hi there! Would you mind if I share your blog with my
  zynga group? There’s a lot of people that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Cheers

 52. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your blog?
  My blog is in the very same area of interest as yours and my visitors would
  certainly benefit from a lot of the information you provide
  here. Please let me know if this ok with you. Thanks!

 53. Howdy would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m
  looking for something completely unique.
  P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 54. First off I would like to say terrific blog! I had a quick question which I’d like
  to ask if you don’t mind. I was curious to find out how you center
  yourself and clear your mind before writing.
  I’ve had a difficult time clearing my mind in getting my thoughts out there.
  I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes
  are usually wasted simply just trying to figure out how
  to begin. Any ideas or hints? Thanks!

 55. What i do not understood is actually how you are no longer really much more well-liked than you might be now.
  You’re so intelligent. You know therefore considerably
  on the subject of this subject, made me personally imagine it from so many varied angles.

  Its like women and men don’t seem to be involved until it is something to do with Lady gaga!
  Your own stuffs excellent. All the time handle it up!

 56. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!

  Extremely helpful info particularly the last part 🙂 I care for such info much.
  I was seeking this certain information for a long time.

  Thank you and best of luck.

 57. Today, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now
  destroyed and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 58. Hey are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and
  create my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 59. A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I do think that you ought to publish more about this topic,
  it may not be a taboo subject but usually people do not discuss such issues.
  To the next! Cheers!!

 60. This design is wicked! You obviously know how to keep a reader
  amused. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog
  (well, almost…HaHa!) Wonderful job. I really
  enjoyed what you had to say, and more than that,
  how you presented it. Too cool!

 61. Magnificent beat ! I wish to apprentice even as you amend your web
  site, how could i subscribe for a weblog site?
  The account aided me a acceptable deal. I were tiny bit acquainted of
  this your broadcast offered shiny clear concept

 62. I simply could not go away your website before suggesting that I
  extremely loved the usual info an individual provide to your visitors?
  Is gonna be again frequently in order to inspect new posts

 63. We’re a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our
  community. Your web site provided us with useful
  information to work on. You have done an impressive activity and our whole neighborhood can be grateful to you.

 64. Good day I am so glad I found your webpage, I really found you by
  mistake, while I was researching on Aol for something else, Regardless I am here now and would just like to
  say cheers for a remarkable post and a all round entertaining
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have bookmarked it
  and also added your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read a lot more, Please do keep up the awesome work.

  My homepage :: ล๊อตโต้วีไอพี

 65. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just
  too fantastic. I really like what you have acquired here, really like what
  you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible.

  I can’t wait to read far more from you. This is actually a great web site.

 66. Hello, There’s no doubt that your site may be having web browser compatibility problems.
  Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however,
  if opening in IE, it’s got some overlapping issues.
  I merely wanted to give you a quick heads up!
  Aside from that, wonderful site!

 67. First of all I would like to say superb blog!
  I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind.

  I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had a tough time clearing my thoughts in getting my thoughts out there.
  I do take pleasure in writing but it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are usually lost simply just trying
  to figure out how to begin. Any suggestions or hints?

  Thank you!

 68. Simply desire to say your article is as astonishing.
  The clearness in your publish is simply spectacular and that i could think you are knowledgeable in this subject.
  Fine along with your permission allow me to grasp your feed
  to stay updated with forthcoming post. Thank you one million and please continue the enjoyable work.

 69. Hello there, I found your blog via Google even as searching for a comparable
  subject, your website got here up, it appears great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, just turned into alert to your blog via Google, and located that it is truly informative.
  I am gonna be careful for brussels. I’ll appreciate if you proceed
  this in future. A lot of people can be benefited out of your writing.
  Cheers!

 70. Howdy! I understand this is somewhat off-topic but I needed
  to ask. Does running a well-established blog like yours require a massive amount work?

  I am completely new to blogging but I do write in my
  diary every day. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings online.
  Please let me know if you have any kind of recommendations
  or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!

 71. I think that what you posted made a great deal of
  sense. But, what about this? suppose you were to create a awesome headline?
  I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, however suppose you added a post title that grabbed a person’s attention? I
  mean เอไอเอส ร่วมกับ สธ.
  ติดอาวุธดิจิทัล อสม.
  เพิ่มฟีเจอร์ คัดกรอง ติดตามโควิด-19 บนแอป อสม.ออนไลน์ พร้อมฟรีประกันภัย is
  a little boring. You should glance at Yahoo’s home page and see how they create news headlines to grab
  people to click. You might add a related video or a related picture or two to get readers
  interested about what you’ve got to say. Just my opinion,
  it could bring your posts a little bit more interesting.

 72. you are really a excellent webmaster. The site loading speed is amazing.
  It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover,
  The contents are masterpiece. you’ve performed a magnificent process in this matter!

 73. Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you are a great author.
  I will make certain to bookmark your blog and will eventually come back
  at some point. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice
  evening!

 74. Nice blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A design like yours with a few simple tweeks would really
  make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thanks a
  lot

 75. Unquestionably consider that that you stated. Your favorite reason seemed to be at the web the
  easiest factor to be aware of. I say to you, I
  certainly get annoyed even as other folks
  think about concerns that they just do not understand about.
  You controlled to hit the nail upon the top and also outlined out the entire thing without having side effect ,
  folks can take a signal. Will likely be again to get more.
  Thanks

 76. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account
  it. Look advanced to far added agreeable from you!
  By the way, how could we communicate?

 77. First of all I would like to say wonderful
  blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do
  not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your mind before writing.

  I have had a tough time clearing my mind in getting my thoughts out.

  I do take pleasure in writing but it just seems
  like the first 10 to 15 minutes are generally wasted just trying to figure out how to begin. Any suggestions or
  hints? Many thanks!

  Here is my homepage: ซื้อหวยออนไลน์

 78. Taxi moto line
  128 Rue la Boétie
  75008 Paris
  +33 6 51 612 712  

  Taxi moto paris

  Very good information. Lucky me I found your website by chance (stumbleupon).
  I have bookmarked it for later!

 79. Have you ever considered about adding a little bit
  more than just your articles? I mean, what you
  say is important and all. But think about if you added some great
  visuals or video clips to give your posts more, “pop”! Your
  content is excellent but with pics and clips, this website
  could certainly be one of the greatest in its field. Amazing blog!

 80. Hi there, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every one
  is sharing information, that’s genuinely good, keep up writing.

 81. I’m really impressed with your writing skills as well as with
  the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this
  one nowadays.

 82. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement?
  My website has a lot of unique content I’ve
  either authored myself or outsourced but it looks like a lot
  of it is popping it up all over the web without my agreement.
  Do you know any methods to help stop content from being stolen? I’d definitely
  appreciate it.

 83. Great post. I used to be checking continuously this blog and I am inspired!
  Very useful information specifically the last section 🙂 I deal with such information a lot.
  I was seeking this certain info for a long time.
  Thanks and best of luck.

 84. Helpful information. Lucky me I discovered your website accidentally, and I’m surprised why this accident did not took place in advance!

  I bookmarked it.

 85. Thanks for finally talking about > เอไอเอส ร่วมกับ สธ.

  ติดอาวุธดิจิทัล อสม.

  เพิ่มฟีเจอร์ คัดกรอง ติดตามโควิด-19 บนแอป อสม.ออนไลน์
  พร้อมฟรีประกันภัย < Loved it!

 86. Hey! I know this is kind of off-topic however I had to ask.
  Does operating a well-established blog such as yours take a large amount of work?
  I am completely new to operating a blog but I do
  write in my journal daily. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and thoughts online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips
  for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 87. hello there and thank you for your info – I have definitely picked up something
  new from right here. I did however expertise a few technical issues using this web site, since I
  experienced to reload the website many times previous to I could
  get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?

  Not that I am complaining, but slow loading instances times
  will very frequently affect your placement
  in google and can damage your high quality score if
  advertising and marketing with Adwords. Well I’m adding this RSS to my e-mail and can look
  out for much more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again very soon.

 88. I have been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this sort of space .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site.

  Reading this info So i’m glad to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I found out just what I needed.
  I most undoubtedly will make certain to do not put out of your
  mind this website and give it a glance on a relentless basis.

 89. Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m
  not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?

  With thanks

 90. Hey! I understand this is sort of off-topic but I needed to ask.

  Does building a well-established blog like yours
  require a large amount of work? I’m completely new to operating a blog but I do
  write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I can easily share my experience and thoughts online.

  Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers.
  Appreciate it!

 91. you’re actually a excellent webmaster. The site loading velocity is incredible.
  It sort of feels that you are doing any unique trick.
  Also, The contents are masterpiece. you have done a fantastic task in this topic!

 92. Hi there very cool blog!! Man .. Excellent ..
  Wonderful .. I will bookmark your web site and take the feeds also?

  I am glad to search out a lot of useful info here within the publish, we’d like work
  out more strategies in this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 93. My programmer is trying to persuade me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and
  am concerned about switching to another platform. I have heard
  excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all
  my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 94. Simply want to say your article is as surprising.
  The clearness on your post is simply cool and i can suppose you are a professional
  in this subject. Well with your permission allow me to snatch your feed to stay updated with drawing close post.
  Thanks one million and please continue the gratifying work.

 95. Hmm it looks like your blog ate my first comment (it was extremely long)
  so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.

  Do you have any helpful hints for beginner blog writers?
  I’d really appreciate it.

 96. I’m not sure exactly why but this web site is loading very
  slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 97. Hello would you mind stating which blog platform you’re working
  with? I’m planning to start my own blog soon but I’m having
  a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your layout seems different then most
  blogs and I’m looking for something unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 98. You really make it appear really easy along with your presentation but I in finding this matter to be really something which I feel I might never understand.

  It seems too complex and extremely vast for me. I’m looking ahead to your subsequent publish, I will try to
  get the grasp of it!

 99. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other blogs?
  I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love
  to have you share some stories/information. I know my audience would value
  your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot
  me an e-mail.

 100. Greetings from Carolina! I’m bored to death at work so I
  decided to check out your site on my iphone during lunch break.
  I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look
  when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb site!

 101. Hi there! I could have sworn I’ve been to this website before but after checking
  through some of the post I realized it’s new
  to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and
  I’ll be bookmarking and checking back frequently!

 102. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did
  you hire someone to do it for you? Plz answer
  back as I’m looking to construct my own blog and would
  like to find out where u got this from. cheers

 103. Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward
  to all your posts! Keep up the outstanding work!

  Look at my webpage: viagra

 104. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really recognise what you are talking about!
  Bookmarked. Please additionally discuss with my site =).
  We could have a link exchange contract among us

 105. It is in reality a great and helpful piece of info. I am
  happy that you shared this useful info with us. Please stay us up to date like this.
  Thanks for sharing.

 106. Thank you a lot for sharing this with all folks you really understand what you are speaking approximately!
  Bookmarked. Please also consult with my site =).
  We can have a hyperlink change arrangement between us

 107. I am really loving the theme/design of your website. Do you
  ever run into any internet browser compatibility issues? A small number of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer
  but looks great in Chrome. Do you have any advice
  to help fix this issue?

 108. Hi there I am so thrilled I found your webpage, I really found you
  by error, while I was researching on Askjeeve for something
  else, Regardless I am here now and would just like
  to say thank you for a incredible post and a all round interesting blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the
  minute but I have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a lot more, Please do keep up the fantastic work.

 109. Very great post. I simply stumbled upon your blog and wished to mention that I have really enjoyed surfing around your blog posts.

  In any case I’ll be subscribing in your rss feed and I’m hoping you write once more soon!

 110. hello there and thank you for your info – I have certainly picked up something
  new from right here. I did however expertise several technical issues
  using this web site, since I experienced to reload
  the web site many times previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but
  sluggish loading instances times will very frequently
  affect your placement in google and could damage your quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my email and can look
  out for a lot more of your respective intriguing content.
  Make sure you update this again very soon.

 111. Heya i am for the first time here. I came across this board and
  I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give
  something back and aid others like you helped me.

 112. Hello there! This article could not be written any better!
  Going through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I’ll forward
  this article to him. Fairly certain he will have a great read.
  Thanks for sharing!

 113. Hi there I am so excited I found your site, I really found you by mistake, while I was browsing
  on Bing for something else, Nonetheless I am here now and
  would just like to say many thanks for a tremendous post and
  a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and
  also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read more, Please do keep up the excellent work.

 114. Pingback: sildenafil 100 mg
 115. Terrific article! This is the type of information that are meant to be shared across
  the web. Disgrace on the seek engines for not positioning this submit upper!
  Come on over and consult with my site . Thanks =)

 116. What i don’t understood is in reality how you’re not
  really a lot more neatly-favored than you might be right now.

  You are so intelligent. You recognize therefore significantly in terms of this matter, produced
  me individually believe it from a lot of various angles.

  Its like men and women are not involved until it is one
  thing to accomplish with Lady gaga! Your individual stuffs nice.
  Always handle it up!

 117. I believe this is one of the most significant info for me.
  And i’m happy reading your article. However should remark on few common issues,
  The website taste is wonderful, the articles is truly nice : D.
  Good activity, cheers

 118. Hi, I do believe this is an excellent web site. I stumbledupon it 😉 I’m going to
  come back yet again since i have saved as a favorite it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue
  to help others.

 119. After checking out a handful of the blog articles on your web site,
  I seriously appreciate your way of writing a blog.
  I saved as a favorite it to my bookmark site list and
  will be checking back soon. Please check out my website as well and let me know what you
  think.

 120. Hi my friend! I want to say that this article is
  amazing, nice written and come with almost all significant infos.
  I’d like to see extra posts like this .

 121. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post
  seem to be running off the screen in Firefox. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I’d
  post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue
  fixed soon. Kudos

 122. hey there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything
  new from right here. I did however expertise a few technical issues
  using this site, since I experienced to reload the web site
  many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will
  often affect your placement in google and could damage your high-quality score if advertising
  and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my
  e-mail and can look out for much more of your respective fascinating
  content. Make sure you update this again soon.

 123. Right now it looks like Expression Engine is the top blogging platform out there
  right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your
  blog?

 124. I simply couldn’t go away your web site before suggesting that I
  actually enjoyed the usual information an individual provide for your visitors?
  Is gonna be back incessantly in order to check up on new posts

 125. Hi are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and
  create my own. Do you require any coding knowledge
  to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 126. Wonderful items from you, man. I’ve be mindful your stuff
  prior to and you’re just extremely great. I actually like what you have acquired here, really like
  what you are saying and the best way by which you are saying
  it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.
  I cant wait to learn far more from you. That is actually a terrific
  site.

 127. Hey I know this is off topic but I was wondering
  if you knew of any widgets I could add to my blog that
  automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some
  time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 128. Howdy! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I genuinely enjoy reading your articles.
  Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the
  same subjects? Thanks for your time!

 129. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too magnificent.
  I really like what you have acquired here, certainly like what
  you’re stating and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.
  I can’t wait to read much more from you. This is really a terrific website.

 130. Hello, i feel that i saw you visited my web site thus i came to return the prefer?.I am trying to to
  find issues to improve my web site!I guess its good enough to
  use some of your ideas!!

 131. Great blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost
  on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress
  or go for a paid option? There are so many choices out there
  that I’m completely confused .. Any suggestions?
  Appreciate it!

 132. Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to try
  and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you,
  quite nice post.

 133. Howdy! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d
  ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog
  post or vice-versa? My site addresses a lot of the same topics
  as yours and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you are interested feel free to send me an email.
  I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!

 134. Hi all, here every person is sharing these kinds of know-how,
  thus it’s pleasant to read this web site, and I used to pay a
  visit this website daily.

 135. Hey there! I’ve been following your web site for a long time now and finally
  got the courage to go ahead and give you a shout out from Humble Tx!
  Just wanted to tell you keep up the excellent work!

 136. Hi! I’ve been following your weblog for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Dallas Texas!
  Just wanted to mention keep up the good work!

 137. whoah this weblog is great i love reading your posts. Stay up the great work!
  You recognize, a lot of people are searching round for this info,
  you could help them greatly.

 138. It is perfect time to make a few plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this publish and if I may I wish to suggest you
  few interesting things or tips. Maybe you could write subsequent articles referring to this article.
  I desire to read even more issues about it!

 139. Hello! I know this is sort of off-topic however I had to ask.
  Does operating a well-established blog like yours take a massive amount work?
  I am completely new to writing a blog however
  I do write in my journal everyday. I’d like to start a blog so I will be able to share my personal experience and views online.
  Please let me know if you have any suggestions or tips for
  brand new aspiring bloggers. Thankyou!

 140. Cannabidiol or CBD is one of the most vital substances in cannabis.
  It is believed that it is the most safe and also most efficient natural substance yet discovered in nature.
  It is additionally described as the CBD and also is a cousin of tetrahydrocannabinol, which is additionally called THC.

  Current researches have exposed that cannabidiol has a lot more
  health benefits than previously assumed. Below are 5 realities
  connected to CBD oil and also our health and wellness.

  Look at my blog best CBD oils

 141. I’ll immediately grasp your rss feed as I can not to find your e-mail subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly let me know in order that
  I could subscribe. Thanks.

 142. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Cheers!

  My blog post; adasd9a8

 143. I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.|

 144. I got this website from my pal who informed me concerning this site and at the moment this time I am visiting this web page and reading very informative articles or reviews at this time.|

 145. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 146. magnificent publish, very informative. I ponder why the opposite experts of
  this sector don’t notice this. You must proceed your writing.

  I’m sure, you’ve a great readers’ base already!

 147. I believe that is one of the so much important information for me. And i’m glad reading your article. However wanna observation on few common issues, The site style is perfect, the articles is truly great : D. Excellent process, cheers|

 148. I do not even understand how I ended up right here, but I believed this publish used to be good.
  I don’t recognize who you might be however definitely you’re going to a famous blogger in case you aren’t already.
  Cheers!

  Feel free to surf to my page … Anonymous (youtube.com)

 149. Thank you, I’ve just been searching for information approximately this topic for ages and yours
  is the greatest I’ve found out till now. But, what
  about the conclusion? Are you sure about the supply?

 150. Hi, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

  Feel free to surf to my website: porno

 151. I have been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made
  good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 152. CBD is Cannabidiol, a substance derived from the marijuana plant.
  It has actually been used in UNITED STATE for quite some time currently and also has come to be a subject of discussion in many nations around
  the world. When used or taken in, the material has some
  unpleasant side impacts, which makes it an improper remedy for those who
  endure from epilepsy. The seizures brought on by this
  problem are typically fatal as well as the clients are under consistent supervision of an epilepsy nurse,
  that decides what dose of CBD oil should be provided to the individual in accordance with his neurological history and also current clinical condition. Actually, CBD is likewise a
  key substance in the therapy of Parkinson’s condition and
  also is utilized in varying proportions depending upon exactly how quick the seizures are
  happening and also the degree of mental retardation the patients have actually experienced.

  My site; best CBD oils

 153. Cannabidiol or CBD is just one of the most important materials in cannabis.
  It is thought that it is the best and most reliable natural material yet located in nature.
  It is additionally referred to as the CBD and is a cousin of tetrahydrocannabinol, which is also known as THC.
  Current studies have revealed that cannabidiol has many more wellness advantages than previously thought.
  Below are 5 truths connected to CBD oil as well as our wellness.

  Feel free to surf to my blog post :: CBD oils UK

 154. I simply couldn’t leave your site prior to suggesting that I extremely enjoyed the
  usual information a person provide on your guests?
  Is going to be again often to check out new posts

 155. Probably you have actually become aware of CBD oil or hemp oil and also are questioning what these 2 points are everything about.
  Well, these two oils are very much alike, however they serve 2 very different purposes.
  Hemp is a superfood, as well as the cornerstone in it is called CBD oil.
  It’s all all-natural and great for your wellness, yet there are several other health advantages to this oil.
  Below’s why you must be thinking about CBD oil for your everyday usage.

  Also visit my web-site :: best CBD oils

 156. Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I am
  trying to find things to improve my site!I suppose its
  ok to use a few of your ideas!!

 157. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well
  written article. I will be sure to bookmark it and come back
  to read more of your useful information. Thanks for the post.

  I will definitely comeback.

 158. Usually I do not learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very compelled me to check out and do
  it! Your writing style has been amazed me. Thanks,
  very nice post.

 159. Its like you read my mind! You seem to know so much approximately
  this, such as you wrote the guide in it or something.

  I believe that you just can do with some p.c. to pressure the message home a bit,
  however other than that, this is wonderful
  blog. An excellent read. I will certainly be back.

 160. Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no data backup.
  Do you have any methods to stop hackers?

 161. Cannabidiol, or CBD as it is also known, is an important component in herbal cannabis.
  Cannabidiol is known as an extremely powerful natural solution for a variety of disorders including
  cancer, seizures, queasiness, AIDS, anxiety and also glaucoma.
  It has been found to efficiently ease the signs and symptoms of queasiness,
  radiation treatment and menopause. The large bulk of clinical marijuana customers do not understand about this little-known but very useful herb, let alone just how to get
  it. If you have been suggested using cannabidiol, learn a few aspects of this remarkable compound before you get it from
  the neighborhood medication store.

  Review my web-site … best CBD oil in UK

 162. It can not get any kind of less complicated than this:
  CBD oil is the means to go when it involves easing signs that result
  from conditions such as Cancer cells, MS, Joint inflammation, migraine headache frustrations and also much more.
  This fantastic oil has actually been confirmed to efficiently ruin infections and
  microorganisms in the body while aiding in the
  fixing and regeneration of the human cell. Now I don’t understand
  about you however I sure don’t desire my doctor providing
  me something to kill! This is why you need to capitalize on locating a great resource of information on CBD oil and exactly how you can start utilizing it to heal yourself.

  my page … best CBD oils UK

 163. CBD or Cannabidiol is a really fascinating medication because it is entirely untapped and the oil
  is removed from another plant that does not add
  to worldwide warming at all! It has actually been located to
  be very reliable in treating numerous types of conditions such as joint inflammation, clinical depression,
  stress and anxiety, queasiness, epilepsy, impotence and many more.
  The oil is stemmed from the cannabis plant and also has been made use of for many years in the United States, in Mexico, in Canada, in Russia
  and numerous European countries.

  Here is my web site: CBD oil

 164. Great beat ! I wish to apprentice even as you amend your web
  site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.
  I were a little bit familiar of this your broadcast provided vivid clear concept

 165. Oh my goodness! Awesome article dude! Thanks, However I am
  having issues with your RSS. I don’t understand why I am unable to join it.
  Is there anyone else getting the same RSS issues? Anybody who knows the solution can you kindly respond?
  Thanx!!

 166. Cannabidiol, or CBD as it is recognized clinically, is a vital active ingredient in numerous clinical cannabis supplements.
  As a matter of fact, it is estimated that the vast majority of active ingredients in today’s commercial cannabis supplements are comprised
  of CBD. This is unexpected because when you consider it, CBD is not really a “marijuana” active ingredient whatsoever.
  Instead, it is a plant part that has actually been discovered to be very
  beneficial in the context of specific medical conditions such as chronic discomfort, nausea, seizures, depression, anxiety, and queasiness.
  To this day, the CBD is the only approved prescription medicine in the United States that is exclusively
  stemmed from plants.

  my site: CBD oil UK

 167. I was recommended this website through my cousin. I’m now not
  sure whether or not this publish is written by him as nobody
  else recognise such unique about my trouble. You are wonderful!
  Thanks!

  Visit my web page: porn (Maura)

 168. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was
  super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote
  and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well
  am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole
  thing. Do you have any suggestions for novice blog writers?

  I’d really appreciate it.

 169. Hello would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m looking to start my own blog in the near future but I’m
  having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking
  for something completely unique. P.S Sorry for
  being off-topic but I had to ask!

 170. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Your web site provided us with valuable information to work
  on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 171. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account
  it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way,
  how can we communicate?

 172. I blog often and I seriously appreciate your content. This great article has truly
  peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new information about once per
  week. I opted in for your Feed as well.

 173. Howdy! I know this is kind of off topic but I was wondering if you
  knew where I could get a captcha plugin for
  my comment form? I’m using the same blog platform as
  yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 174. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had
  been doing a little research on this. And he actually bought
  me breakfast due to the fact that I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your
  internet site.

 175. Excellent weblog right here! Also your site a lot up
  very fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your
  affiliate hyperlink on your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

 176. Its like you read my mind! You seem to understand a lot about
  this, such as you wrote the guide in it or something.
  I think that you simply can do with some p.c.
  to pressure the message house a bit, but instead of that, this is excellent blog.
  A fantastic read. I will definitely be back.

 177. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I
  never found any interesting article like yours.

  It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made
  good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.

 178. Pingback: viagra conenct
 179. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll make sure to bookmark it and come back to read more of your
  useful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 180. Oh my goodness! Impressive article dude! Many thanks, However I am experiencing difficulties with your RSS.
  I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it.
  Is there anyone else getting the same RSS problems?
  Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 181. Hello! I know this is kinda off topic however I’d
  figured I’d ask. Would you be interested in trading links
  or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My site discusses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from
  each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Awesome blog
  by the way!

 182. Hey there! I’ve been following your web site for a while now and finally got
  the bravery to go ahead and give you a shout out from Lubbock Tx!
  Just wanted to tell you keep up the excellent job!

 183. Great beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how could i subscribe for a
  weblog website? The account helped me a applicable deal.
  I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided brilliant transparent idea

 184. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your
  situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to exchange techniques with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

 185. Woah! I’m really loving the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard
  to get that “perfect balance” between superb usability and
  appearance. I must say you’ve done a fantastic job with this.
  In addition, the blog loads extremely fast for me on Chrome.

  Outstanding Blog!

 186. Hey I am so happy I found your web site, I really found you by mistake, while I was looking on Google for something else, Anyways
  I am here now and would just like to say many thanks for
  a marvelous post and a all round entertaining blog (I
  also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the minute but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read more, Please do
  keep up the great work.

 187. I was wondering if you ever considered changing the page layout of your website?
  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it
  better. Youve got an awful lot of text for only having one
  or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

 188. hello there and thank you for your info – I’ve certainly
  picked up something new from right here. I did however expertise several technical points using this web site, as I experienced to
  reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times
  will sometimes affect your placement in google and could damage
  your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Well I’m adding this RSS to my email and can look
  out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon.

 189. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to
  your blog? My blog site is in the very same niche as yours and my visitors would genuinely
  benefit from some of the information you present here.

  Please let me know if this okay with you. Thank you!

 190. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is required
  to get setup? I’m assuming having a blog like yours would
  cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Cheers

 191. Hello there, I found your blog by the use of Google at the same time as searching for a related
  topic, your site got here up, it appears to be like great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, simply become alert to your blog thru Google, and located that it’s truly informative.

  I am gonna be careful for brussels. I will be grateful when you continue this in future.
  Many folks will probably be benefited out of your writing.
  Cheers!

 192. I would like to be a creative writing professor, but I can no find out exactly what they do. I love to write, and to help other people become better writers, so that is why I want to become a creative writing/english professor. Does this fit with the profession? What is the life of such a professor like?.

 193. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Cheers